Some names from 16th century Kaunas: 1522-1591.

by Rebecca Lucas (ffride wlffsdotter)

© 2017; all rights reserved
last updated 22nd October, 2017

Contents

 1. Introduction
 2. Personal Names
 3. Patterns of Bynames
 4. Extracted Data (sorted by locative byname)
 5. References

Personal Names

Feminine Personal Names Masculine Personal Names
 • *Anna
  • Anną (instr.) 1568-1572
  • Annę (acc.) 1522-1545
 • *Catrina
  • Catriny (dat.) 1561-1565
 • Dorota
  • Dorota 1545
 • *Elzbyetha
  • Elzbyethę (acc.) 1545
 • *Luchna
  • Luchnę (acc.) 1545
 • *Adam
  • Adama (gen.) 1551-1555
 • Andream
  • Andream 1542-1544
 • **Andreiel, Andrul, Endrul
  • Andreielia (gen.) 1564-1569
  • Andrulia (gen.) 1561-1565
  • Endrula (gen.) 1545
 • Andrzei, Andrzey, Enderzey
  • Andrʒei 1561-1565
  • Andrzei 1551-1555 x2
  • Andrʒey 1587-1591
  • Endrzey 1545
 • **Balcz
  • Balcʒia (gen.) 1564-1569
 • Baltromeĭ
  • Балтромей [Baltromeĭ] 1542-1544
 • Banis
  • Banis 1564-1569
 • Barthlomiei
  • Barthlomiei 1551-1555
 • Biernatos
  • Biernatos 1561-1565
 • **Bon (?)
  • Bonya (gen.) 1551-1555
 • Dawid
  • Dawid 1551-1555
 • *En
  • Еню [Eniu] (dat.) 1542-1544
 • *Grig, Grik, Grigas, Hrīhas
  • Griga (gen.) 1551-1555 x2
  • Grigas 1551-1555 x2
  • Grigu (dat.) 1551-1555
  • Grik 1551-1555
  • Григас [Hrīhas] 1542-1544
 • Grysko
  • Gryſko 1561-1565
 • Iurī
  • Юри [Iurī] 1542-1544
 • Jakub
  • Jakub 1551-1555 x2, 1561-1565
  • Jakuba (gen.) 1551-1555
 • Ian, Ianīs, Jan, Jana, Janos, Janus, Janusis, Joannes
  • Янис [Ianīs] 1542-1544
  • Jan 1561-1565 x2, 1564-1569, 1551-1555
  • Jana (nom!) 1545
  • Jana (gen.) 1561-1565
  • Janos 1542-1544, 1551-1555
  • Janoſſem (instr.) 1545
  • Januſis 1564-1569
  • Januſſkiem (instr.) 1551-1555
  • Joannes (Latin) 1583-1591
 • *Jawoiss
  • Jawoiſſa (gen.) 1551-1555
 • Juchno
  • Juchno 1545
 • Jurgia, Jurgysa
  • Jurgia 1561-1565
  • Jurgiela (gen.) 1564-1569
  • Jurgysa 1545
 • *Kaspr
  • Kaspra (gen.) 1551-1555
 • Lawrina
  • Lawrina (nom.) 1551-1555
 • Lukasus, Lukosz
  • Lukaſus 1561-1565
  • Lukosz 1551-1555
 • *Marczin
  • Marcʒina (gen.) 1551-1555, 1564-1569
 • Maczis, Macziei, Maczulisz, Macziey, Maczyea, Massisz
  • Maſſiſʒ 1564-1569
  • Macʒieia (gen.) 1561-1565x2,1564-1569
  • Macʒeia (gen.) 1551-1555
  • Macʒiey 1561-1565
  • Macziey 1551-1555
  • Maczis 1551-1555
  • Macʒuliſʒ 1564-1569
  • Maczyea 1545
  • Maczyeya (gen.) 1551-1555
 • Martīn, Martinas, Martynas
  • Мартина [Martīna] (gen.) 1544
  • Martinas 1542-1544
  • Martynus 1544
 • Mateĭ, Mats
  • Матей [Mateĭ] 1542-1544
  • Мац [Mats] 1542-1544
 • Michal, Michala, Mikolai, Mykolai
  • Mikolai 1561-1565. 1564-1569 x 2
  • Michala 1545 x2
  • Michal 1551-1555
  • Mikolaia (gen.) 1561-1565
  • Mykolais 1544
 • Nicolaus
  • Nicolaus 1522-1545
 • Olexy
  • Olexy 1551-1555
 • Pavel, Pawel, Pawl, Pawlos
  • Павел [Pavel] 1542-1544
  • Pawel 1551-1555
  • Pawla (gen.) no date.
  • Pawlowy (dat.) 1545
  • Pawlos 1545 x2
 • Peter, Petr, Petros, Piothr, Piotr, Pyotr
  • Peter 1544
  • Petros 1545
  • Piothr 1551-1555
  • Piothra (gen.) 1551-1555
  • Piotr 1551-1555, 1561-1565
  • Петра [Petra] (gen.) 1542-1544
  • Pyothr 1545
 • Roman
  • Roman 1551-1555, 1561-1565
 • Stanis, Stanislaus, Stanīslav, Stanislaw
  • Stanis 1545
  • Stanislaus 1551-1555
  • Станислав [Stanīslav] 1544
  • Stanislaw 1551-1555
  • Staniſlaw 1545
  • Staniſlawa (gen.) 1551-1554
 • Stas', Stasia, Stasis, Stasius, Stassis, Stashko, Stassko, Stasya, Stasz
  • Стась [Stas'] 1542-1544
  • Сташка [Stashka] (gen.) 1542-1544
  • Staſſkowy (dat.) 1545
  • Staſka (gen.) 1561-1565
  • Staſſko 1551-1555
  • Staſia 1561-1565 x4
  • Staſis 1561-1565
  • Stasius (Latin?) 1542-1544, 1545
  • Staſſis 1545
  • Staſya 1545
  • Staſz 1561-1565
 • *Stephan
  • Stephana (gen.) 1551-1555
 • Schymosz, Shīmko, Shīmonel Szymkus
  • Schymoſʒ 1561-1565
  • Шимко [Shīmko] 1542-1544
  • Шимонеля [Shīmonelia] (gen.) 1542-1544
  • Szymkus 1551-1555
 • Thomasus, Tomas, Tomka
  • Thomaſus 1561-1565
  • Tomaſ 1551-1555
  • Tomka 1561-1565
 • Wythkus
  • Wythkus 1545
Uncertain if a Personal Name
 • Miſſius
  • Miſſius 1545
  • Miſius 1564–1569